Meetings & Events

七里滨(Shichirigahama) 宴会厅

镰仓王子酒店七里滨宴会厅,处在青翠宁静的环境中,可眺望壮观的江之岛和富士山。七里滨宴会厅由6190平方米的木地板打造而成,可以举办容纳600人的晚会,或多达1100人的自助餐式宴会。您可从190平方米至1,140平方米的6种大小各异的宴会厅,选择最适合您需求的空间。您可以根据人数及需要,举办宴会、婚礼、舞会、欢迎/欢送会、展览、校友会、国际会议等各种活动。

网络
可以使用有线LAN。
(收费;一条线3,150日元,最多10条线为止)

地点: 在酒店门前

提供为团体设的午餐
人数超过三十人需要预约。

七里滨(Shichirigahama) 宴会厅
七里滨(Shichirigahama) 宴会厅
七里滨(Shichirigahama) 宴会厅
七里滨(Shichirigahama) 宴会厅
七里滨(Shichirigahama) 宴会厅
七里滨(Shichirigahama) 宴会厅
七里滨(Shichirigahama) 宴会厅
七里滨(Shichirigahama) 宴会厅
房间使用

场地 1

 • 面积(平方米):
  190 sq.m.
 • 设宴容量:
 • 晚宴式:
  80
 • 自助餐式:
  170
 • 研讨会式:
  120
 • 剧院式:
  160
房间使用

场地 2

 • 面积(平方米):
  380 sq.m.
 • 设宴容量:
 • 晚宴式:
  170
 • 自助餐式:
  350
 • 研讨会式:
  250
 • 剧院式:
  350
房间使用

场地 3

 • 面积(平方米):
  570 sq.m.
 • 设宴容量:
 • 晚宴式:
  300
 • 自助餐式:
  500
 • 研讨会式:
  380
 • 剧院式:
  550
房间使用

场地 4

 • 面积(平方米):
  760 sq.m.
 • 设宴容量:
 • 晚宴式:
  400
 • 自助餐式:
  700
 • 研讨会式:
  500
 • 剧院式:
  700
房间使用

场地 5

 • 面积(平方米):
  950 sq.m.
 • 设宴容量:
 • 晚宴式:
  500
 • 自助餐式:
  950
 • 研讨会式:
  600
 • 剧院式:
  850
房间使用

场地 6

 • 面积(平方米):
  1140 sq.m.
 • 设宴容量:
 • 晚宴式:
  600
 • 自助餐式:
  1100
 • 研讨会式:
  750
 • 剧院式:
  1000